NAMAVO

 

    nátěry - malby - vodoinstalace - topení

 

        odvodnění střech

        Nahoru nátěry a malby vodoinstalace plynoinstalace Topení odvodnění střech

 

           

 

Podtlakové odvodnění střech

U běžných gravitačních systémů probíhá odvodnění střechy částečně zaplněným potrubím. U systému Geberit Pluvia dochází záměrně k jeho úplnému zaplnění vodou. V důsledku gravitace tak vzniká ve vertikální části potrubního systému bez přítomnosti vzduchu podtlak, který vodu ze střechy velkou rychlostí odsává. Výsledkem pak je méně svislých i ležatých odpadů, pro projektanta více volnosti při projektování a pro stavitele nižší náklady a rychlejší montáž s podstatným omezením rozsahu zemních prací.

 

Běžný systém                 Systém Geberit Pluvia

 

 

 

                    Naposledy změněno: 07. 01. 2008